Behandlingsmetodik

Mina behandlingsmetoder vilar på psykodynamisk grund, belyser anknytningsmönster och affekter. Jag arbetar eklektiskt och jag tar även hjälp av metoder från affektfokuserad korttidsterapi schematerapi, mindfullness, ACT, kognitv beteende terapi och lösningsfokuserade tekniker i mötet med dig.

Kreativitetspedagogiska metoder erbjuds till dig som önskar att använda bild eller musik som ett uttryckssätt i behandlingsarbetet. Vi kan bland annat ta hjälp av photolangage och träna på avslappningsövningar med hjälp av meditation. Konkreta avslappningsövningar används för att minska stress och spänningstillstånd.

Grundtanken är att vi tillsammans väger samman det sammanhang du befinner dig i, såväl din nuvarande livssituation som din historia. Vi identifierar dina livsteman, hjälper dig att förstå deras ursprung och förändra dem. Vi sammanställer under behandlingstiden en målformulering som vi arbetar mot att nå. Grunden i vår kontakt är det som sker i vårt möte och vår kommunikation.

Nätbaserad behandlingskontakt erbjuds via e-post och webb.