Tjänster

Q No:1 kommunikation erbjuder:

Kurativ konsultation
Social information, rådgivning och vägledning i frågeställningar om ekonomi, juridik, arbete, utbildning och bostad.

Kuratorssamtal (för enskilda, par och familjer)
Samtal individuellt anpassade utifrån dina eller din familjs behov. Samtalen kan vara till hjälp vid olika former av sociala, somatiska och psykologiska svårigheter.

Krisstöd
När din livssituation plötsligt förändras och du befinner dig i kris eller sorg kan det vara värdefullt att få tala med någon utomstående.

Aktiva och kreativa behandlingsmetoder
Du får hjälp att med hjälp av bilder, musik och andra kreativa metoder skapa balans mellan dina sinnen, finna nya uttryckssätt och ta tillvara din unika inneboende kompetens.

Coachning
Under coachning tillvaratas din önskan att hitta nya vägar till positiva förändringar, såväl privat som i din profession.