Om mig

Om mig

Elisabet Håkansson, socionom

Mitt namn är Elisabet Håkansson och jag är utbildad socionom vid Umeå universitet med vidareutbildningar bland annat inom affektfokuserad korttidspsykoterapi och kognitiv psykoterapi.

Som socionom väger jag in individens sociala sammanhang i livssituationen. Den intersektionella aspekten; kön, etnicitet, religion, ålder, klass och sexuell läggning har betydelse för bestämmandet vår identitet och dess villkor. Det får också betydelse för hur vi klarar av att hantera de svårigheter som kommer i vår väg, vilka val vi gör och hur vi betraktar oss själva och vår omgivning.
Kortfattat kommer våra samtal att beröra dessa områden i olika grad, beroende på vad du upplever som bekymmersamt och vad du vill ha hjälp med.

Jag vill i min praktik erbjuda samtalsstödjande behandling och psykosocial rådgivning för att skapa möjlighet att komma vidare i livet eller kanske få hjälp att komma i kontakt med rätt instans, vårdgivare och myndighet för att få tillgång till den hjälp som samhället ger. Jag vänder mig till dig som befinner sig i kris, har bekymmer med stressrelaterade sjukdomstillstånd, ångest, nedstämdhet, och du som upplever  svårigheter i samband med tinnitus, hörselnedsättning, kroniska sjukdomar, funktionshinder och smärtproblematik.

Jag har självklart sekretess och jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och följer etiska riktlinjer enligt www.akademssr.se

Har även möjlighet till extern handledning