Bakgrund

Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom vuxenpsykiatrin, merparten inom akutpsykiatrisk slutenvård men även i psykiatrisk öppenvård. I mitt arbete har jag mött patienter som vårdats för psykoser, depressioner, ätstörningar och/eller personlighetsstörningar, självskadebeteende, övergreppsproblematik, kriminalitet- och drogmissbruk.

Jag har erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och psykosocial problematik i behandlingshemsmiljö, där jag givits möjlighet att komma nära ungdomarna och deras familjer. Har tjänstgjort inom kommunens socialtjänst, individ och familjeomsorg med barnskyddsutredningar, arbetslivsinriktade rehabilitering för personer med psykiska arbetsnedsättningar, samt som skolkurator inom grundskola och gymnasieskola.

Jag kan vara behjälplig i psykosociala utredningar och kompletterande utlåtanden. Har fördjupad kunskap inom psykiatrisk omvårdnad, smärtrelaterade sjukdomstillstånd såsom reumatiska sjukdomar, hörselnedsättningar, tinnitus, mènièrssjukdom, dövhet och har grundläggande teckenspråkskunskaper.